Kullanıcı Adı
Şifre
  |  ?
HAKKIMIZDA

Ülkemizin ihracatının yoğunlaştığı bölge ve şehirlerde TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)’nin bağlı kuruluşları olarak faaliyetlerini sürdüren İhracatçı Birlikleri, ihracatçıları bünyesinde toplayan mesleki kuruluşlardır. İhracata konu olan maddeler bazında örgütlenen bu kuruluşlardan birisi olan İSTANBUL MADEN ve METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ, bünyesinde topladığı altı Birliğin çalışma konularına giren ürünlerde, ülkemizin kalkınmasında öncelikli hedef olarak saptanan ihracatımızın arttırılması çalışmalarında bulunmaktadır.

Bu çerçevede Birliklerimizin temel amaçları, ihracatçıların mesleki ahlak ve dayanışmasını korumak; ihracatın arttırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmak, ihracatçıların çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerinin menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir. Birliklerimiz, ihracatın arttırılması ve ihracatçılarımızın yurt dışında tanıtılması çalışmaları çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında fuar organizasyonları gerçekleştirir, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonları yapar, bilimsel inceleme ve araştırmalar yayınlar ve ücretsiz olarak üyelerinin bilgisine sunar, eğitim faaliyetlerinde düzenler, çeşitli toplantılar ve seminerler gerçekleştirir.