İMMİB 2018 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

 

1- ORGANİZASYON

 

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sırası ile ;

•  İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),

•  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

•  Elektrik, Elektronik ve Hizmet  İhracatçıları Birliği (TET),

 

tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

 

2- AMAÇLAR

 

Yarışmalar;

 

•  Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,

•  Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma  

   değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,

•  Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,

•  Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,

•  2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

amacıyla senede bir kez  gerçekleştirilmektedir.

 

İlki  2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, 2018 yılında on dördüncü kez  gerçekleştirilecektir.

 

3- KİMLER KATILABİLİR

 

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya - T.C. vatandaşı olmayan kişiler için - T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

 

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına veya ETMK üyelerine açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

 

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine  kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir). Öğrenci kategorisine katılım için yaş sınırı yirmi beştir. (Yarışmaya başvurduğu tarihte yirmi beş yaşını doldurmuş ve yirmi altı yaşından gün alan kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapamayacaktır.)

 

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

•    Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.

•    Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

 

*Profesyonel kategoride katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

D) Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmamıza mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte  başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

 

E) 2016 ve 2017 yıllarından düzenlenen yarışmamızda dereceye girerek birincilik, ödülü kazanan tasarımcılar 2018 yılı yarışmalarına katılamazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir.

F) Herhangi bir İhracatçı Birliği  tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcının, farklı bir İhracatçı Birliği  tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir.

 

4- KATEGORİLER

 

Yarışma,

 

•     Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi

•     Plastikten Mamul Temizlik Ürünleri Kategorisi

•     Yaş Alan Nüfusa Yönelik Sağlık Ürünleri Kategorisi

•     Konsept 2018: Metalden Mamul Dış Mekan Pişirici Ürünler ve Aksesuarları Kategorisi

 

olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride katılıma açıktır.

 

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori  için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır. 

 

Yarışma kategorilerinin temalarına ilişkin açıklamalar  aşağıda sunulmaktadır.

 

1.Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi

Metalden mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması ev, restoran, kafe veya otellere yönelik  “Mutfak Eşyaları Tasarımı" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda piyasada bulunan ürünlerin, sektörün ihtiyaçları ve kullanıcı deneyimleri açısından araştırılarak yeniden tasarlanması beklenmektedir. Ayrıca kültürel veya inovatif ürün tasarımları ile de yarışmaya katılım gösterilebilir.

 

Tasarım önerisi tek bir ürün olabileceği gibi,  birden fazla parçası olan ürün seti de olabilir. Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir.

 

2.Plastikten Mamul  Temizlik Ürünleri Kategorisi

Plastikten mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması “Temizlik Ürünleri” olarak belirlenmiştir. İlgili tema kapsamında beklenen ürün örnekleri aşağıdaki gibidir.

 

a.     Duş/Banyo/Tuvalet/Lavabo Temizliği İçin  Ürünler

 

-Duş/Banyo/Tuvalet temizliğinei yönelik ürünler (fırça, camsil vb.)

- Duvara Takılan Sabunluk, havluluk vb. ürünler

- Doldurulabilir sabunluk, şampuanlık, kremlik vb. ürünler

 

b. Genel Temizlik Ürünleri

 

Kovalar, Temizlik setleri, Moplar, Süpürge ve Faraşlar, Fırçalar, Yersil ve camsiller, Klozet Fırçaları, Wc Kağıt Vericiler, mutfak/banyo çöp kovaları, Temizlik ürünlerinin depolanmasına yönelik ürünler.

 

c.      Mutfak Temizliği İçin Ürünler

 

Mutfak evye/tezgah/masa/mutfak eşyaları temizliğine yönelik ürünler (bulaşık süngerleri, fırçalar, evye kenarı temizlik setleri, havluluk vb)

 

      d. Kişisel Temizlik Ürünleri

     

Kişisel temizliğe yönelik yetişkin ve çocuklar için temizlik ürünleri. (diş fırçaları, süngerler, makyaj temizleyici ürünler, vb.)

 

 

3. Yaş Alan Nüfusa Yönelik Sağlık Ürünleri Kategorisi

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2050 yılında dünya çapında 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin sayısı 2 milyarı geçecek olup, yaşlanan nüfusu hedefleyen sağlık cihazlarının erişilebilir olması da, bu nedenle günümüzde önemli bir faktör olarak görülmeye başlanmıştır.

 

Bu kapsamda Elektrikli Ürünler Kategorisinde bu yılın teması “Yaş Alan Nüfusa Yönelik Sağlık Ürünleri” olarak belirlenmiştir. Yaşlanan nüfusun sağlığını korumaya yönelik; beslenme/tuvalet ihtiyaçları, duyu bozuklukları,  güvenlik, spor, ilaç kullanımı, tedavi, iletişim, aydınlatma ve benzeri konularda yenilikçi  elektronik ürün tasarımları beklenmektedir. (Duyu kaybı sebebi ile yaşlanan nüfusun kullanmakta zorlandığı akıllı saat, tablet ve benzeri teknolojilerin kullanımını kolaylaştıran tasarımlar ile giyilebilir ve minyatür elektronik cihazlar da kategori kapsamında kabul edilmektedir.)

 

Tasarım önerisi ile birlikte mutlaka kullanıcı deneyiminin de paftalar içerisinde sunulması beklenmektedir. Dijital uygulamalar aracılığı ile kullanılabilecek tasarım önerilerinde uygulama ara yüz tasarımının da tasarlanması beklenmektedir. Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

 

 

4. Konsept 2018: Metalden Mamul Dış Mekan Pişirici Ürünler ve Aksesuarları Kategorisi

 

Konsept 2018 kategorisinde bu yılın teması ev, otel, kamusal alan, kafe ve restoranlar için dış mekanlarda gıda pişirmeye yönelik “dış mekan pişirici ürünler (mangal/barbekü) veya aksesuarları” olarak belirlenmiştir. Mangal/Barbekü deneyiminin günümüz trendleri ve kullanıcı ihtiyaçları açısından araştırılarak buna yönelik ürünlerin yeniden tasarlanması beklenmektedir. Tasarım önerisi gıda saklama, marine etme, kurutma, çeşitli tarzda pişirme işlevlerine sahip ürünler olabileceği gibi pişirmeye yardımcı aletler, setler, pişmiş gıdaların servis ve sunumlarına yönelik aksesuarlar ve temizlik araçları da olabilir.

 

Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir.

 

5- TAKVİM

 

Duyuru Tarihi                           : Ocak 2018

Son Başvuru Tarihi                  : 23 Mart  2018 Cuma

Seçici Kurul Toplantısı            : 31 Mart 2018 Cumartesi

Ödül Töreni                              : *Kasım 2018

*Ödül Töreni Tasarım Haftası kapsamında düzenlenecektir.

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde  güncel tarihler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

*Yarışma sonuçları seçici kurul tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde www.tasarim.immib.org.tr  adresinden ilan edilecektir.

 

6- ÖDÜLLER

 

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

 

Profesyonel Kategorisi 

•     1.’lik ödülü       :        15.000 TL 

•     2.’lik ödülü       :        10.000 TL

•     3.’lük ödülü      :        7.000 TL 

•     Mansiyon          :        4.000 TL 

 

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

 

Öğrenci Kategorisi 

•     1.’lik ödülü       :        7.000 TL

•     2.’lik ödülü       :        5.000 TL

•     3.’lük ödülü      :        3.000 TL     

Mansiyon              :        2.000 TL

 

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

* Para ödülleri derecelerin görsellerinin kamuoyuna açıklanışından itibaren 4 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 

 

Uluslararası Yarışmalara Katılım Ödülü

 

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 15 Haziran 2018 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları "Uluslararası Tasarım Ödüllerinin"  katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni'ne katılım için 1000 Euro'ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

 

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

 

Ekonomi Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda derece giren tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır. Burs başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

 

Tasarımcılar, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60 (altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

 

Tebliğ’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Ek 7 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar.  Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

 

Bakanlık; Ek 11 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın Haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

 

İlgili tebliğ ve eklerine Ekonomi Bakanlığı sitesinden Destekler, İhracat Destekleri, Tasarım Desteği başlıkları seçilerek ulaşılabilir.

 

Tasarım Tescili Ödülü

 

Öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 1000TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.  (Profesyonel kategorisi için söz konusu ödül geçerli değildir.)

 

Üniversite Özel Ödülü

 

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  , toplamda en çok puanı alan üniversiteye "10.000 TL Değerinde Yerli Üretim Donanım Malzemesi" verilecektir.

 

 

7- KATILIM KOŞULLARI

 

1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 4 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 4 eserle katılabilir)

3.

4. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

5. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.

6. Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.

7. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2017 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

8. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

9. İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.

10. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

 

8- KATILIM FORMATI

 

1. Adım (Üye Kayıt) :

 

Yarışma katılımcılarının, tasarım.immib.org.tr adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir. 

Üye olan katılımcı “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak üyelik profilini yeniden düzenleyebilir. Bu aşamadan sonra yarışmaya katılmak için üyelik profilinin  en altında bulunan "İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARINA KATILACAĞIM" seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. 

 

Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir. 

 

2. Adım (Belge Yükleme):

 

Katılımcıların üye kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak projelerini yüklemeleri gerekmektedir. Kullanıcı üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra "İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına Katılacağım" seçeneğini işaretlediğinde karşısına;   

•     Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi

•     Fotoğraf 

yükleme alanı çıkmaktadır. 

 

Açıklamalar

 

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan öğrenci belgesi. (jpeg formatında)(kimlik kartları kabul edilmeyecektir)

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey - 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir. 

 

3.  Adım (Proje Yükleme):

2. adımda istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra proje yükleme butonu aktif hale gelir. Proje yükleme butonuna tıklandığında sistem ara yüzü takip edilerek proje bilgileri girilir ve proje görselleri yüklenir.

 

Doldurulması istenen metin alanları sırası ile aşağıdaki gibidir.

 

            -Proje Adı (Tasarım isminin türkçe olması önerilmektedir.)

-Tasarlanma Amacı (350 karakter Türkçe-350 karakter İngilizce)

 Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi   

 hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.

            -Ön Görülen Malzemeler (160 karakter Türkçe-İngilizce)

              Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme   

              sebebi.

            -Ön Görülen Üretim Tekniği (180 karakter Türkçe-İngilizce)

              Tasarım için öngörülen üretim tekniği ve tahmini maliyet bilgisi

-Proje Raporu (1800 karakter Türkçe-380 Karakter İngilizce)

Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini detaylı açıklayan en fazla 1800 karakterden oluşan raporlardır.

            -Proje Görselleri: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması    

              gerekmektedir.

 

A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.

1.     Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).

2.     Ürünün çözdüğü problem - önerdiği yenilik (var ise)

3.     Ürün kullanım senaryosu

 

B) Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar

 

•     A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım,),

•     jpeg formatında,

•     200(pix/inch) çözünürlükte,

•     En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.

•     Kimlik,isim bilgisi içermemelidir.

•    Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

 

            -Proje Videosu (En fazla 50mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında)

Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir.

 

Uyarı: Bağlantı ve yükleme hataları sebebi ile ilgili alanlara yazılan yazılar silinebilmektedir. bu sebeple tedbiren girilmesi istenen metinler öncelikle word belgesinde hazırlanıp daha sonra ilgili alanlara yapıştırılması önerilmektedir. Karakter sayılarına boşluklar dahildir. Metinler yapıştırıldıktan sonra mutlaka ilgili alan kontrol edilmelidir, karakter sayısını geçtiğinde fazla karakterler silinmektedir.

 

Grup Katılımı Hakkında

 

Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek, grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri web sitesindeki kendi hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler. (Grup davetleri mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir)

 

 

UYARILAR

 

•     Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir. 

•     Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir. Grup liderinin diğer üyeleri mail adresi aracılığı ile projeyi yüklemeden önce projeye katılmaya davet etmesi gerekmektedir.

•     Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.

•     Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

•     Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan "Kaydet" tuşuna basılması gerekmektedir. 

•     Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 17:30’dan sonra   kabul edilmeyecektir.

•     Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere Genel Sekreterliğimiz Yarışma Sekreteryasına en geç 23 Mart 2018 tarihinde ulaşacak şekilde teslim edilebilir.

 

9- SEÇİCİ KURULLAR

 

Seçici kurullar, dört ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından değerlendirilir.

 

Seçici Kurullarımız her bir kategori başına en az beş kişiden oluşmakta ve yarıdan fazlası tasarımcı olmaktadır. 

 

Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi

 

Rıdvan Mertöz - İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Enes Kar – ETMK Üyesi Tasarımcı

Gülay  Hasdoğan - ETMK Üyesi Tasarımcı

Aykut Erol – ETMK Üyesi Tasarımcı

Özlem Tuna- ETMK Üyesi Tasarımcı

 

Plastikten Mamul Temizlik Ürünleri Kategorisi

 

Murat Akyüz – İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Mahir Tezcan -Demirel Plastik Tasarımcı

Serdar Demirel - İDemka Plastik 

Burhan Konuş – Bora Plastik

Uğur Özkan – Çetin Plastik

Emre Ergene- ETMK Üyesi Tasarımcı

Altuğ Toprak- ETMK Üyesi Tasarımcı

Haluk Seyrek- ETMK Üyesi Tasarımcı

Seyman Çay - ETMK Üyesi Tasarımcı

 

Yaş Alan Nüfus İçin Sağlık Teknolojileri Kategorisi

 

Abdüsselam Selami Çifter – ETMK Üyesi Tasarımcı

Tekmila Semra Şahin - MidSweeden Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Hakan Ünlü - Hakan Ünlü Mühendislik

Ezgi Ezdar Onur- ETMK Üyesi Tasarımcı

Ömer Bostan - DEKA Arge Direktörü 

 

Konsept 2018: Metalden Mamul Dış Mekan Pişirici Ürünler ve Aksesuarları Kategorisi

 

Tahsin Öztiryaki – İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Aynur AYHAN – İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Sertaç ERSAYIN-ETMK Başkanıı

Aslıhan Yılmaz- ETMK Üyesi Tasarımcı

Bülent Ünal - ETMK Üyesi Tasarımcı

Toğrul Tağızade – ETMK Üyesi Tasarımcı

Yıldırım Kaymal - Buka Sofa Kurumsal İletişim Danışmanı 

 

*İMMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler tasarim.immib.org.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 

•     Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

•     İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

•     İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

•     Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel

    bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap.

•     İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).

•     Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)

•     Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

•     Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında). 

•     Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

 Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

 

 

 

11- DİĞER HUSUSLAR

 

• İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma  ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

• Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.

• Katılımcılar iş bu  şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

12- TASARIM HAKLARI

 

• Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm   projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.

• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , "Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları "yeni ve ayırt edici niteliğe sahip" tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurma ve tasarımlarına "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.

 

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ   

 

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB - İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

A Blok Kat:2 Metaller Sektörü Şubesi

Yenibosna Bahçelievler

34197

İSTANBUL

Tel: 0212 4540886

Faks: 0212 4540098

e-posta: tasarim@immib.org.tr

www.tasarim.immib.org.tr