İMMİB 2019 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

 

1- ORGANİZASYON

 

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları sırası ile ;

•  İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),

•  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

•  Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET),

 

tarafından Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

 

2- AMAÇLAR

 

Yarışmalar;

 

•  Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,

•  Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma  

   değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,

•  Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,

•  Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,

•  2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

amacıyla senede bir kez  gerçekleştirilmektedir.

 

İlki  2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, 2019 yılında on beşinci kez  gerçekleştirilecektir.

 

3- KİMLER KATILABİLİR

 

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya - T.C. vatandaşı olmayan kişiler için - T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

 

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına veya ETMK üyelerine açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

 

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine  kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir). Öğrenci kategorisine katılım için yaş sınırı yirmi altıdır. (Yarışmaya başvurduğu tarihte yirmi altı yaşını doldurmuş ve yirmi yedi yaşından gün alan kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapamayacaktır.)

 

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

 

*Profesyonel kategoride katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

D) Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmamıza mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte  başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

 

E) 2017 ve 2018 yıllarından düzenlenen yarışmamızda dereceye girerek birincilik, ödülü kazanan tasarımcılar 2019 yılı yarışmalarına katılamazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir.

 

4- KATEGORİLER

 

Yarışma,

 

•     Metalden Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri Kategorisi

•     Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi

•     Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma  Gereçleri Kategorisi

•     Konsept 2019: Medikal Sektörüne İnsana Dokunan Fonksiyonel Plastikler

 

olmak üzere toplam 4 ayrı kategoride katılıma açıktır.

 

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori  için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır. 

 

Yarışma kategorilerinin temalarına ilişkin açıklamalar  aşağıda sunulmaktadır.

  1. Metalden Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri Kategorisi

Metalden Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri kategorisi kapsamında kamp kullanımına uygun, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, gıda saklama, hazırlama, pişirme, taşıma işlerine yönelik ürün tasarımları beklenmektedir.

 

Ürün Örnekleri: Kamp kullanımına yönelik; tencere, tava, çatal, bıçak, el aletleri, servis ürünleri, içecek saklama- hazırlama-servis ürünleri, pişirici ürünler (elektriksiz), gıda saklama kapları, gıda hazırlama, soğuk-sıcak tutmaya yönelik ürünler vb.

 

Tasarım önerisi tek bir ürün olabileceği gibi,  birden fazla parçası olan ürün seti de olabilir. Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

  1. Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi

Plastikten mamul ürünler kategorisinde bu yılın teması “Saklama Kapları” olarak belirlenmiştir. Kategori kapsamında Ev ve İş Yeri kullanımlarına uygun gıda, sağlık, giyim, aksesuar veya kişisel bakım ürünlerini saklama görevi gören, plastik malzemeden üretilebilecek fonksiyonel ve estetik tasarım önerileri beklenmektedir.

 

Ürün Örnekleri:

 - Dolap içi saklama kapları; gardrop, mutfak, salon, ofis, kiler dolaplarına yönelik saklama kapları

 - Buzdolabı ve derin dondurucu kullanımı için ürünler

 - Kişisel kullanıma yönelik seyahat ve sporcu malzemeleri (Mataralar, gıda taşıma kapları, vb.)

- Evcil Hayvanlara yönelik saklama kapları

 

Tasarım önerisi yukarıdaki ürünler dışında piyasada var olmayan yeni bir ürün olabilir. Tasarımlarda gerekli olduğu durumlarda, metal, cam, porselen, tekstil ürünleri gibi diğer materyaller yan malzeme olarak kabul edilebilir. Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

 

3. Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma  Gereçleri Kategorisi

 

Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma Gereçleri Kategorisi kapsamında kamp kullanımına uygun, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, gıda pişirme-saklama, aydınlatma, güvenlik ve iletişim konularına yönelik yenilikçi elektrikli ürün tasarımları beklenmektedir.

 

Tasarım önerisi ile birlikte mutlaka kullanıcı deneyiminin de paftalar içerisinde sunulması beklenmektedir. Dijital uygulamalar aracılığı ile kullanılabilecek tasarım önerilerinde uygulama ara yüz tasarımının da tasarlanması beklenmektedir. Tasarımın mevcut teknolojiler dahilinde üretilebilir olması beklenmektedir. Animasyon ve prototip (var ise) değerlendirme için kabul edilmektedir.

 

 

4. Konsept 2019: Medikal Sektörüne İnsana Dokunan Fonksiyonel Plastikler

 

Bu yılın konsept kategorisi kapsamında ileri teknoloji içermeyen, non-invaziv, daha çok anlamsal inovasyon içeren, cilde kısa ya da uzun süreli temas eden medikal polimerlerden mamul yeni ürün fikirleri beklenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmak koşulu ile ortaya çıkabilecek ürün örnekleri aşağıdaki gibi olabilir.

 

 

 

5- TAKVİM

 

Duyuru Tarihi                           : 16 Temmuz 2019

Son Başvuru Tarihi                  : 25 Ekim  2019 Cuma  17:30

Seçici Kurul Toplantısı            : 2 Kasım 2019 Cumartesi

Ödül Töreni                              : 14-17 Kasım 2019

*Ödül Töreni Tasarım Haftası kapsamında düzenlenecektir.

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde  güncel tarihler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

*Yarışma sonuçları seçici kurul tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde www.tasarim.immib.org.tr  adresinden ilan edilecektir.

 

6- ÖDÜLLER

 

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

 

Profesyonel Kategorisi 

•     1.’lik ödülü       :        15.000 TL 

•     2.’lik ödülü       :        10.000 TL

•     3.’lük ödülü      :        7.000 TL 

•     Mansiyon          :        4.000 TL 

 

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

 

Öğrenci Kategorisi 

•     1.’lik ödülü       :        7.000 TL

•     2.’lik ödülü       :        5.000 TL

•     3.’lük ödülü      :        3.000 TL     

Mansiyon              :        2.000 TL

 

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 

 

Uluslararası Yarışmalara Katılım Ödülü

 

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 15 Haziran 2020 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları "Uluslararası Tasarım Ödüllerinin"  katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni'ne katılım için 1000 Euro'ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

 

Tasarım Tescili Ödülü

 

Öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 1000TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.  (Profesyonel kategorisi için söz konusu ödül geçerli değildir.)

 

Üniversite Özel Ödülü

 

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  , toplamda en çok puanı alan üniversiteye "10.000 TL Değerinde Yerli Üretim Donanım Malzemesi" verilecektir.

 

 

7- KATILIM KOŞULLARI

 

 

1.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 4 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 4 eserle katılabilir)

3. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

4. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.

5. Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.

6. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2018 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

7. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

8. İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.

9. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

 

8- KATILIM FORMATI

 

1. Adım (Üye Kayıt) :

 

Yarışma katılımcılarının, tasarım.immib.org.tr adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir. 

Üye olan katılımcı “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak üyelik profilini yeniden düzenleyebilir. Bu aşamadan sonra yarışmaya katılmak için üyelik profilinin  en altında bulunan "İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARINA KATILACAĞIM" seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. 

 

Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir. 

 

2. Adım (Belge Yükleme):

 

Katılımcıların üye kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak projelerini yüklemeleri gerekmektedir. Kullanıcı üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra "İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına Katılacağım" seçeneğini işaretlediğinde karşısına;   

•     Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi

•     Fotoğraf 

yükleme alanı çıkmaktadır. 

 

Açıklamalar

 

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan öğrenci belgesi. (jpeg formatında)(kimlik kartları kabul edilmeyecektir)

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey - 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir. 

 

3.  Adım (Proje Yükleme):

2. adımda istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra proje yükleme butonu aktif hale gelir. Proje yükleme butonuna tıklandığında sistem ara yüzü takip edilerek proje bilgileri girilir ve proje görselleri yüklenir.

 

Doldurulması istenen metin alanları sırası ile aşağıdaki gibidir.

 

            -Proje Adı (Tasarım isminin türkçe olması önerilmektedir.)

-Tasarlanma Amacı (380 karakter Türkçe-380 karakter İngilizce)

 Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi   

 hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.

            -Ön Görülen Malzemeler (170 karakter Türkçe-İngilizce)

              Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme   

              sebebi.

            -Ön Görülen Üretim Tekniği (170 karakter Türkçe-İngilizce)

              Tasarım için öngörülen üretim tekniği ve tahmini maliyet bilgisi

-Proje Raporu (2000 karakter Türkçe-380 Karakter İngilizce)

Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini detaylı açıklayan en fazla 2000 karakterden oluşan raporlardır.

            -Proje Görselleri: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması    

              gerekmektedir.

 

A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.

1.     Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).

2.     Ürünün çözdüğü problem - önerdiği yenilik (var ise)

3.     Ürün kullanım senaryosu

 

B) Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar

 

•     A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım,),

•     jpeg formatında,

•     200(pix/inch) çözünürlükte,

•     En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.

•     Kimlik,isim bilgisi içermemelidir.

•    Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

 

            -Proje Videosu (En fazla 50mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında)

Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir.

 

Uyarı: Bağlantı ve yükleme hataları sebebi ile ilgili alanlara yazılan yazılar silinebilmektedir. bu sebeple tedbiren girilmesi istenen metinler öncelikle word belgesinde hazırlanıp daha sonra ilgili alanlara yapıştırılması önerilmektedir. Karakter sayılarına boşluklar dahildir. Metinler yapıştırıldıktan sonra mutlaka ilgili alan kontrol edilmelidir, karakter sayısını geçtiğinde fazla karakterler silinmektedir.

 

Grup Katılımı Hakkında

 

Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir. Proje Yükleme aşamasında bireysel katılım ve grup katılım olarak iki ayrı seçenek sunulmaktadır. Grup Temsilcisi grup katılımı seçerek, grup üyelerini mail adresleri vasıtası ile gruba davet eder, grup üyeleri web sitesindeki kendi hesapları üzerinden proje ekleme menüsünden grup davetleri kabul edebilirler. (Grup davetleri mail adreslerine değil, yarışma web sitesi üzerindeki üyelik hesaplarına gelmektedir)

 

 

UYARILAR

 

•     Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir. 

•     Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir. Grup liderinin diğer üyeleri mail adresi aracılığı ile projeyi yüklemeden önce projeye katılmaya davet etmesi gerekmektedir.

•     Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.

•     Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

•     Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan "Kaydet" tuşuna basılması gerekmektedir. 

•     Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 17:30’dan sonra   kabul edilmeyecektir.

•     Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere Genel Sekreterliğimiz Yarışma Sekreteryasına en geç 28 Ekim 2019 tarihinde ulaşacak şekilde teslim edilebilir.

 

9- SEÇİCİ KURULLAR

 

Seçici kurullar, dört ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından değerlendirilir.

 

Seçici Kurullarımız her bir kategori başına en az beş kişiden oluşmakta ve yarıdan fazlası tasarımcı olmaktadır. 

 

*İMMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler tasarim.immib.org.tr adresinde yayınlanacaktır. 

  1. Metalden Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri Kategorisi

            Tahsin ÖZTİRYAKİ - İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı

             Ayşegül ÇAPAN - İDDMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

             Aynur AYHAN - Ayhan Metal Genel Müdürü

             Süleyman DURSUN - Ortaklar Kamp Ekipmanları 

             Sertaç ERSAYIN - ETMK Genel Başkanı 

             Prof. Dr. İlhan ERHAN - Kadir Has Üniversitesi

             Can YALMAN - Tasarımcı / ETMK Üyesi 

             Ufuk Bircan ÖZKAN - Tasarımcı / ETMK Üyesi 

       2. Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi

             Burhan KONUŞ - Bora Plastik         

             Uğur ÖZKAN - Çetin Plastik 

             Emre GÜNAL - Yeditepe Üniversitesi 

             Nur Sema ÖZTÜRK - Tasarımcı / ETMK Üyesi

             Gizem VAYVAY - Tasarımcı / ETMK Üyesi 

        3Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma  Gereçleri Kategorisi

             Gizem DURAKOĞLU - Arçelik A.Ş

             Burak ERBAB - Vestel Ticaret A.Ş.

             Dilek TEMEL

             Arslan ÖZBİÇER - Marmara Üniversitesi

             Aykut EROL - Tasarımcı / ETMK Üyesi 

         4. Konsept 2019: Medikal Sektörüne İnsana Dokunan Fonksiyonel Plastikler

             Özlem ER - Tasarımcı / ETMK Üyesi 

             Seher Oya AKMAN - Tasarımcı / ETMK Üyesi 

             Mehmet ASATEKİN - Bahçeşehir Üniversitesi

             Ahmet Fethi POLAT - TST Rakor ve Tıbbi Aletler Genel Müdürü

 

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 

•     Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

•     İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

•     İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

•     Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel

    bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap.

•     İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).

•     Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)

•     Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

•     Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında). 

•     Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

 Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

 

 

 

11- DİĞER HUSUSLAR

 

• İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma  ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

• Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.

• Katılımcılar iş bu  şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

12- TASARIM HAKLARI

 

• Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm   projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.

• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , "Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları "yeni ve ayırt edici niteliğe sahip" tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurma ve tasarımlarına "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.

 

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ   

 

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB - İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

A Blok Kat:2 Metaller Sektörü Şubesi

Yenibosna Bahçelievler

34197

İSTANBUL

Tel: 0212 4540883

Faks: 0212 4540098

e-posta: funda.oktay@immib.org.tr

www.tasarim.immib.org.tr