Kullanıcı Adı
Şifre
  |  ?
YARIŞMA KATEGORİLERİ

Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan doğal afetler ve sonuçları da göz önünde bulundurularak 2023 yılında 19. Defa düzenlenecek olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında kategorilerimizin ortak teması   “Afet ve Acil Durum” olarak belirlenmiştir.

 

Tema kapsamında önlenemeyen afetlere yönelik hızlı müdahaleyi sağlayacak gerek profesyonel kişi ve kurumların kullanımına uygun, gerekse afetzedeler tarafından kullanılabilecek her türlü ürün, teçhizat yanı sıra doğal afetin hemen ardından hızla kullanılabilecek/dağıtımı yapılabilecek, yaşam destek modülleri/sistemleri, yaşamı sürdürme amaçlı temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünler/konseptler tasarlanması beklenmektedir. (Beslenme, barınma, korunma, tuvalet ve hijyen ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler, çocuklara özel ürünler, evcil hayvanlara özel ürünler, koruma ve kurtarma ürünleri…)

 

Deprem, sel, yangın ve benzeri pek çok afet durumunda, afetin kendisi kadar takip eden saatler de hayatta kalanlar ve mağdurlar için oldukça kritik bir zaman dilimidir. Yeterli koruma ve barınma eksikliği, hayatta kalmak için temel insan ihtiyaçlarına erişememe, altyapı ve hizmetlerin yok olması ile birleştiğinde, afet sonrası yapılacak müdahalenin hızı, hayatta kalma veya ölüm arasındaki belirleyici faktör olacaktır. Bu nedenle yarışma teması hem afet öncesinde ve esnasında kullanılabilecek ürünleri, hem de afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin tamamını kapsamaktadır.

 

Yarışmamız “Afet ve Acil Durum” temasında;

 

•     Metalden Mamul Ürünler Kategorisi

•     Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi

 

olmak üzere toplam 2 ayrı kategoride katılıma açıktır.