Kullanıcı Adı
Şifre
  |  ?
ÖDÜLLER

ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

 

Profesyonel Kategorisi 

•     1.’lik ödülü       :        30.000 TL 

•     2.’lik ödülü       :        20.000 TL

•     3.’lük ödülü      :        14.000 TL 

•     Mansiyon          :        8.000 TL 

 

 

Öğrenci Kategorisi 

•     1.’lik ödülü       :        14.000 TL

•     2.’lik ödülü       :        10.000 TL

•     3.’lük ödülü      :         6.000 TL     

Mansiyon               :         4.000 TL

 

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Fuara sadece öğrenci kategorisindeki birinciler katılacaktır)

 

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 

 

Uluslararası Yarışmalara Katılım Ödülü

 

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 16 Haziran 2022 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları "Uluslararası Tasarım Ödüllerinin"  katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni'ne katılım için 1000 Euro'ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

 

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

 

31927 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” a istinaden işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 TL’ yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süresince desteklenir.

Yarışmada sadece öğrenci kategorisinde birinci olan tasarımcılara yurt dışı eğitim burs hakkı tanınacaktır.

 

Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım/Moda Tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olan tasarımcıların yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteklenecektir

 

 

Tasarım Tescili Ödülü

 

Öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 1000TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.  (Profesyonel kategorisi için söz konusu ödül geçerli değildir.)

 

Üniversite Özel Ödülü

 

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  , toplamda en çok puanı alan üniversiteye "10.000 TL Değerinde Yerli Üretim Donanım Malzemesi" verilecektir.